Solana Staking

  Solana

Solana využívá pro ověření transakcí koncept Proof-of-stake (PoS), což znamená, že o tom zdali je transkace platná anebo ne rozhodují provozovatelé speciálních serverů zvaní Validátoři (Validators). Tito validátoři ověřují nejen nové transakce, které jim byly přidělené, ale také zdali jiní validátoři ověřili vše správně. Tímto je vytvořena alternativa ke konceptu Proof-of-work (PoW). Na rozdíl od PoW, kde rozhoduje výpočetní výkon o tom, kdo získá odměnu za nově vytvořený blok, v modelu PoS se rozděluje odměna podle množství tokenů SOL, které validátor spravuje (jsou u něj stakovány).

Kdo jsou validátoři

Solana je nejrychlejší a nejvytíženější sítí ve světě kryptoměn. Díky rychlosti a nízkým poplatkům si získává stále větší popularitu, ale provozovat něco tak velkého a rychlého není jen tak. Validátor musí mít k dispozici velmi výkonný server v datacentru s konektivitu alespoň 10 Gbps, aby zvládl i ten největší nápor. Cena takového serverů jde do stovek tisíc korun.

Validátorů je zhruba 1500, z toho 25 největších validátorů tvoří takzvanou super minoritu, která když vypne servery, tak dojde k zastavení celé sítě. 19 z nich stakuje 1/3 ze všech stakovaných SOL, takže matematicky na ně vychází ověřování 1/3 všech transakcí.

Validátoři dostávají odměnu za vytváření nových bloků. O část odměny se dělí s komunitou uživatelů, kteří jim dali důvěru a stakuji u nich své SOL.

Informace o validátorech najdete na:

Stakování SOL (SOL staking)

Každý, kdo vlastní SOL, může své tokeny kdykoli stakovat. Abyste mohli SOL stakovat, musíte používat peněženku, která to umožňuje. Ne všechny peněženky v tuto chvíli podporují staking. Nejoblíbenější je SolFlare. Velice jednoduché stakování je i na peněžence Phantom.

SOL ve vaší peněžence musíte nejdříve převést na stakovací účet (stake account). Můžete si vytvořit libovolný počet stakovacích účtů a na každý vložit libovolné množství SOL. Každý účet má jedinečnou adresu a jedna peněženka může spravovat nebo „autorizovat“ více různých stakovacích účtů.

Abyste mohli získat odměny za staking, musí být tokeny na stakovacím účtu delegovány na validátora. Jeden stakovací účet lze vždy delegovat pouze na jednoho validátora, takže pokud chcete delegovat na různé validátory, budete muset tokeny rozdělit mezi více stakovacích účtů.

Často kladené otázky ke Staking

Co se stane pokud na stakovací účet, kde jsou už delegovány SOL, přidám další SOL?

Pokud jsou tokeny převedete na stakovací účet, který je již delegován, nebudou tyto nově převedené tokeny automaticky delegovány. Aby byly tyto nové tokeny také delegovány a mohli jste získat odměnu, museli byste delegování zrušit (un-delegate) a poté všechny tokeny znovu delegovat. Zrušení delegování a opětovné znovu-delegování může trvat několik dní, než se projeví. Zvažte proto jestli nezaložit nový stakovací účet.

Jak získám delegované SOL ze stakovacího účtu?

Tokeny lze ze stakovacího účtu lze vybrat SOL pouze tehdy, pokud nejsou aktuálně delegovány. Je tedy nutné delegování zrušit (un-delegate). Když je stakovací účet oddelegován, je ve stavu „deactivating“ anebo „cooling down“. Po tuto dobu tokeny nelze ze stakovacího účtu vybrat. Teprve když se stav změní na „inactive“, tak to jde.

Lze vybrat ze stakovacího účtu jen část SOL?

K tomuto slouží funkce „Split“, kterou by každá peněženka nabízející staking měla obsahovat. Pomocí ní můžete rozdělit stakovací účet na dva. U jednoho pak zrušíte delegování (un-delegate) a SOL si vyberete.

Jak dlouho trvá než začnu získávat odměnu anebo můžu vybrat oddelegované SOL?

Začátek anebo ukončení stakování lze, když začne nová epocha. Ta začíná zhruba každé dva dny, takže záleží jak se trefíte. Pokud delegujete SOL uprostřed epochy, tak si musíte počkat 1 den než se spustí staking.

Existuje však jedna výjimka. V pravidlech Solana nelze navýšit počet delegovaných SOL o více jak 25 % a stejně tak nejde přestat stakovat více jak 25 %. Pokud by tato situace nastala, tak systém nedovolí začít stakovat/ukončit stakování právě více jak 25 %. Ti ostatní musí čekat na další epochu.

Kolik SOL stakováním vydělám?

Výpočet probíhá 1x za epochu, což je zhruba 1x za 2 dny. Odměny získané v dané epoše jsou vydány všem validátorům a delegátům v prvním vytvořeném bloku následující epochy. Výnos ze stakingu je prezentován jako roční procentuální zhodnocení. Toto číslo se v každé epoše mění, protože míra inflace a celkové množství stakovaného SOL se mění. Svůj podíl, který si určuje, si také vezme validátor

Výpočet odměny za staking SOL.
Výpočet odměny za staking SOL.

Míra inflace u Solana je aktuálně 8 % a každý rok klesá o 15 % a to až na hodnotu 1,5 %, která už dále klesat nebude. U Solana je běžně stakováno 70 – 75 % všech SOL.

Pokud tedy budete mít kvalitního validátora (s dostupností 99,9 % a poplatkem 5 %) a zadáme tam tyto hodnoty, tak nám vyjde:

% zisk = 0,08 x 0,999 x (1 - 0,05) x (1/(385/523))
% zisk = 0,07992 x 0,95 x (1/0,7361)
% zisk = 0,075924 x 1,3585
% zisk = 0,1031
zisk = 10,31 %

Takže stakováním za těchto podmínek si ročně můžete přijít na 10,31 %, což rozhodně není špatné.

Napiš komentář