KYC (Know Your Client)

  Terminologie

KYC je zkratkou pro Know Your Client případně Know Your Customer, česky poznejte své klienta/zákazníka. Tento pojem vychází ze standardu v investičním průmyslu, který zajišťuje, že investiční poradci znají podrobné informace o toleranci k riziku, investičních znalostech a finanční situaci svých klientů. KYC chrání jak klienty, tak investiční poradce. V ČR musí například každý investor vyplnit investiční dotazník. Jedná se tedy o podmínky, kladené regulátory na poskytovatele finančních produktů.

Celý proces KYC je důležité hlavně na začátku vztahu mezi klientem a poskytovatelem finančních služeb (makléř, finanční poradce atd.). Cílem je zjistit základní skutečnosti o každém klientovi ještě předtím, než mu budou poskytnuta jakákoli doporučení. Ze strany poskytovatele finančních služeb by měl být vyvinut přiměřený nátlak na svého budoucího zákazníka, aby jej upozornil na možná rizika. V některých případech by mu měl dokonce odmítnout poskytnout službu, u které se domnívá, že jí nerozumí anebo by neuměl používat (zvláštní pokyny, obchodování na páku atd.).

Ukázka testu KYC na investiční platformě eToro.
Ukázka testu KYC na investiční platformě eToro.

KYC ve světě kryptoměn

Většina držitelů kryptoměn se domnívá, že KYC je hlavně o prolomení anonymity. Tedy získání osobních informací, které identifikují zákazníka a tyto případně poskytnou státu a dalším institucím, které k nim mají dle zákona v dané jurisdikci právo.

Jak bylo uvedeno výše, jde hlavně o to poznat zdali a jaké finanční produkty je schopný uživatel chápat a používat. K tomu teoreticky není potřeba znát osobní údaje o zákazníkovi. KYC je většinou znalostní test.

Nicméně KYC je většinou součástí balíčku regulací, které řeší například i praní špinavých peněz anebo střed zájmů. Tam už ověření identity nutné je.

Napiš komentář