DAO (Decentralized Autonomous Organization)

  Terminologie

DAO je zkratkou pro decentralized autonomous organization česky decentralizovaná autonomní organizace. Někdy se také můžeme setkat s DAC (decentralized autonomous corporation). Jedná se o organizační strukturu, která je vytvořena na základě pravidel vepsaných v počítačovém programu (skriptu). Dalším charakteristickým znakem je vysoká transparentnost a decentralizované řízení členy organizace. Cílem je předání rozhodovací moci komunitě, která projekt vlastní. Záznamy o finančních transakcích a pravidla programu DAO jsou zapsána v blockchain.

Výhody DAO

DAO jsou typické využitím technologie blockchain, která poskytuje bezpečnou digitální evidenci pro sledování digitálních interakcí na internetu. Ochrana proti zneužití je prostřednictvím časových razítek (timestamp) a uchovávání dat v distribuované databázi. Jakákoliv úprava záznamů zpětně není možná, všechny změny a zásahy jsou evidovány a každý může mít svou kopii databáze.

Vitalik Buterin viděl v DAO možnost, jak by organizace mohla fungovala bez lidského centrálního vedení. Prostřednictvím chytrých kontraktů, které zajistí dodržování předem stanovených pravidel a rozdělením hlasovacích pravomocí prostřednictvím tokenů anebo NFT, může takováto organizace teoreticky fungovat ke prospěchu většiny. Každý může vznést návrh, předem definovaná většina jej musí schválit.

Pokud je správa DAO je koordinována pomocí governance tokenů nebo NFT, které vydražují hlasovací sílu, tak vstup do DAO je omezen na osoby, které mají potvrzené vlastnictví těchto tokenů pro správu ve své kryptoměnové peněžence. Členství navíc může být přenositelné.

Správa probíhá prostřednictvím návrhů, o nichž členové hlasují prostřednictvím blockchainu, a vlastnictví většího počtu tokenů správy často znamená větší hlasovací právo (záleží jak jsou definována pravidla ve smart contract). Navíc členové, kteří budou aktivně přispívat k cílům DAO lze sledovat a odměňovat.

Naopak neaktivní držitelé governance tokenů mohou být pro správu DAO problémem (v smart contract je často podmínka určitého % hlasujících). Toto vedlo k zavedení delegování hlasovacích pravomocí na jiné členy komunity. V podstatě si vyberete lidi/stranu, která vás bude nejlépe zastupovat a propůjčíte jí hlasovací sílu vašich governance tokenů.

Nevýhody DAO

DAO vyžaduje, aby komunita aktivně hlasovala. Mrtvé peněženky a dlouhodobě neaktivní uživatelé jsou problém, který může narušit důležitá rozhodnutí vyžadující velké množství minimálního počtu hlasujících.

Dalším problémem je legálnost takovéto organizace. Zvláště pokud se jedná o subjekt, který provádí podnikatelskou činnost, což je řada DeFi projektů.

Nejpokročilejší je v tom asi USA, kde 1. července 2021 se stát Wyoming stal prvním státem USA, který uznal DAO jako právnickou osobu a americký CryptoFed DAO se stal prvním takto uznaným podnikatelským subjektem. Ale to je světlá výjimka. Předchozí organizace založené na blockchainu byly Komisí pro cenné papíry USA (SEC) považovány za nezákonné nabídky neregistrovaných cenných papírů.

DAO čeká ještě dlouhá cesta a zřejmě i řada regulací, než se bude moct stát plnohodnotnou formou podnikatelského subjektu. Prozatím to vypadá, že největší překážkou je anonymita a prokázání decentralizace.

Z pohledu fungování je také velkým problémem údržba kódu samotného DAO. Pokud se objeví nějaký závažný bug, který je snadné opravit, tak u centralizovaných systémů, to jde rychle. U DAO to však může být na delší dobu. Návrh na změnu kódu navíc musí být schválen, ale to znamená, že musíte zveřejnit zranitelnost, kterou než dojde k ukončení hlasování někdo může zneužít.

DAO si také musí dávat pozor, aby někdo nezískal příliš velký vliv, pak by mohl totiž vytvořit hlasování o tom, že pro sebe získá nějaké výhody anebo plnou kontrolu. K tomu došlo například v roce 2022, kdy jeden člověk nashromáždil dostatek governance tokenů, aby získal hlasovací právo nad DAO Build Finance, které pak použil k tomu, aby z DAO vytáhl všechny peníze.

Napiš komentář